[zaloguj się]

NIECHĘTNIE (1) av

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz zwykle w -e).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. niechętny.

Znaczenia
Nieżyczliwie; adversante a. repugnante natura, adverso a. invito animo, fastidiose, gravate, gravatim, ingratis, invite, parum prolixe, repugnanter Cn: á ludzie też podleyſzych ſtanow/ bárzo niechętnie [iniquissimo animo] ich Pánowánia przyimowáli. ModrzBaz 39.

Synonimy: bezdzięcznie, niechciwie, nieochotnie, niewdzięcznie, nieżyczliwie.

Cf CHĘTNIE, NIECHĘTLIWIE, NIECHUTLIWIE

MM