[zaloguj się]

KUGLARCZYK (1) sb m

Fleksja

N sg kugl(a)rczyk.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odkuglarz” ‘kpiarz, żartowniś’; ten który umie zabawiać, rozweselać; tu z neutralizacją funkcji deminutywnej: Ludicer – Zartownik, kugłarczik. Calep 616b.

Synonimy: figlarz, krotofilnik.

IM