[zaloguj się]

BANIECZKA (4) sb f

Oba a oraz e jasne.

Fleksja
sg
N banieczka
G banieczki
A banieczkę

sg N banieczka (2).G banieczki (1).A banieczkę (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Forma zdrobniała odbania” ‘naczynie’; małe naczynie do przechowywania lekarstw lub wonności; bulla Mącz, ampulla, ampulla vitrea, capsaces, gello, guttulus, guttum, guttus, lecythus, nimbus vitreus Cn (3): á thak tho zlewać do iakiey baniecżki ſklaney FalZioł II 19b; Bulla Bánieczká/ álbo yabłuſzko w którym woniáyące rzeczy ná ſziy naſzáyą. Mącz 28a; SienLek 69v.
2. Zabawka, cacko (1): Wygląda oycá miłégo/ ſyn máły Który mu kupić iármark obiecował/ [...] A ten [ociec] czego dom záſię potrzebuie/ Tym czáſem chodząc po tárgu kupuie: [...] Syna wżdy śklana bánieczká nie minie. KochFrag 28.

Synonim: 1. jabłuszko.

ZZie