[zaloguj się]
KUWIEKAJĄCY  stp s.v. kuwiekać; Cn, Linde brak.

Cf [KUWIEKAĆ]