[zaloguj się]

KWADER (4) sb m

a pochylone.

Fleksja
sg pl
N kwådry
I kwådrem
L kwådrzéch

sg I kwådrem (1).pl N kwådry (2).L kwådrzéch (1).

stp brak, Cn: kwadra, Linde XVII w. (z Cn)

Czwórka na kostce do grania; quatrio Cn (4): Spytam ia Oká/ co to zá Figury ſą? Odpowié mi Oko/ ſą Eſſy/ Dryie/ Quadry/ Cynki/ Zezy/ y iné Figury. OrzQuin H4v; Biorę przed ſye to co ſłyſzę/ j rownáiąc to o czym myślę z tą Dryią y z Quadrem/ ſzérſze náyduię być/ á niżliby z temi Figurámi mogło być równáné OrzQuin I, M, T.

Cf KWATER

AK