[zaloguj się]

[KWAPNIE av

a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w -e).

stp, Cn brak.

Pochopnie, pośpiesznie: chcąc inym przykład dáć/ áby kwápnie tákich rzeczy nierádźili/ czym by wielem ludźi ſſkodá mógłá być vczynioná ErazmJęzyk N7 (Linde s.v. kwapliwy).

Synonimy cf KWAPLIWIE.

Cf KWAPIENIE, KWAPLIWIE, [NIEKWAPNIE]]

AKtt