[zaloguj się]

KWAPLIWIE (9) av

a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w -e).

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu.

Pośpiesznie, bez zastanowienia; insubide, praecipitanter, properanter Mącz; festinanter, festine Calep (9): áby ſądźili z vprzeymey oycowſkiey miłoſći/ nie z gniewu/ nie z nienawiſći/ nie zá dáry/ trzeźwo/ z dobrym baczenim/ nie kwápliwie. GroicPorz d2; Poſłał thedy Iozue służebniki do Namiotu iego/ ktorzy ſſedſſy kwápliwie [qui currentes] tám/ náleźli wſſyſthkie rzecży ſchowáne ná iednym mieſcu Leop Ios 7/22; Mącz 171c, 317a, 326b; Calep 416a [2 r.]; Tym ſpoſobem ofiárá ſzłá/ Y koniec wźięłá/ Kreẃ wylaná nie ſtałá áni téż ſpłynęłá: Mogiłá záraz wſzytkę kwápliwie pożárłá/ Iáko ſkoro od mordu/ ona pánná vmárłá. GórnTroas 74; GrabowSet S4v.

Synonimy: pośpiesznie, prędko.

Cf KWIAPIENIE[KWAPNIE], SKWAPLIWIE

WG