[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PRĘDKO 1132 av też prętko, prędko (1126), przętko, przędko (6)