[zaloguj się]
KWAPNY  stp; Cn brak, Linde bez cytatu.

Cf KWAPLIWY