[zaloguj się]

KWARTARZ (1) sb m

Fleksja

N pl kwårtårze.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Znaczenia
Szynkarz: (marg) Szynkarze. (‒) Albo owi kwartarze/ co tu wam ſzynkuią/ Dáleko nie dolawſzy/ ná tram przypiſuią. RejWiz 162v.

AKtt