[zaloguj się]

[KWARTNY ai

Fleksja

N sg f kw(a)rtn(a).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkwarta'miara objętości cieczy i ciał sypkich’; mieszczący kwartę: Konew cenowa we 3 kwarty, konewka cenowa, kwartna; konewka cenowa, półkwartna InwMieszcz 1600 nr 307.

Cf [KWARTOWY], POŁKWARTNY]

MK