[zaloguj się]

KWASEK (1) sb m

Fleksja

N sg kwasek.

stp brak, stp nazw os notuje, Cn s.v. kwas, Linde XVII w.

Dem. odkwas” ‘kwaśna substancja, smak; acor vini Cn: Wziąć iabłek czoby w nich był niewielki kwaſek/ á iżeby były woniaiącze FalZioł I 154b.

Cf [PRZYKWASEK]

AK