[zaloguj się]

KWASIĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes kwasi się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Tlić się (o złym paleniu się): Iáko kiedy kto ogień ſoſnowy zágáśi/ Vtęchnie płomień ſrogi/ tylko ſię dym kwáśi: Tákći też w Kákuſowym gardźielu ſtánęły Srogie ognie/ y z duſzą záraz vgánęły [!]. KlonWor 24.

Formacje współrdzenne cf KWASIĆ.

AK