[zaloguj się]

KWASIĆ (11) vb impf

a jasne.

Fleksja
inf kwasić
indicativus
praes
sg pl
1 kwaszę
2 kwasisz
3 kwasi kwaszą

inf kwasić (2).praes 1 sg kwaszę (2).2 sg kwasisz (1).3 sg kwasi (2).3 pl kwaszą (3).part praes act kwasząc (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Powodować fermentację, czynić kwaśnym, kisić; fermentare Mącz, Calep, Cn (11): Fermento, Kwáſzę/ Dopuſzczam ſie skwaśnąć Mącz 121c; Calep 414a.

kwasić co (5): Wezmi wody w ktorey kapuſtę kwaſzą (będzie iakoby oczet FalZioł V 108, V 108v; Mącz 63a; PaprPan Z4v; Klucżnik nie ma octu w piwnicy chowáć: bo źimie nie będźie/ a lećie piwo kwáśi. GostGosp 54.

kwasić czym (1): gdy niektorą potrawę maſz kwaſno vcżynić/ tedy nie telko zawżdy ocztem kwaſić, ale też kwaſnem winem/ Limunijami/ ſzweſtkami warzonemi wiſniami/ iabłki kwaſnemi á wonnemi/ ſzcżawiem. FalZioł V 64v.

a. Rozczyniać (o cieście); fermentare farinam Cn [co] (3): s ktorey [mąki] nie ták chleb pieką iáko v nas/ ále plácki/ bo piecow nie máią/ na káżdy dźień ine nie kwáſąc [!] ćiáſtá. BielKron 453v; BudNT 1.Cor 5/7[6]; Grabow Q2.

Formacje współrdzenne: kwasić się, skwasić, ukwasić, ukwasić się, zakwasić, zakwasić się; kwaśnieć, okwaśnieć, pokwaśnieć, skwaśnieć, ukwaśnieć, zakwaśnieć, przykwaśnić; skwaśnąć się; zakwaszać; zakwasować.

Cf KWASZENIE, KWASZONY

AK