[zaloguj się]

POKWAŚNIEĆ (1) vb pf

Fleksja

3 sg n praet pokwaśniało.

stp, Cn, Linde brak.

Stać się kwaśnym w smaku i zapachu wskutek fermentacji; zepsuć się [o trunku]: (nagł) Kárcżmarká. (–) Aleciem bárzo wygráłá/ Becżká mi ſie opukáłá/ Y drugie [piwo] mi pokwáſniáło RejZwierc 235v.

Formacje współrdzenne cf KWASIĆ.

SBu