[zaloguj się]
KWASKOWATY  Cn; Linde bez cytatu.

Cf KWASKOWY