[zaloguj się]

KWASKOWY (3) ai

Fleksja

N sg m kwaskowy (3).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkwasek”; o nieco kwaśnym smaku (3): Omphacium ‒ Agreſt, ſok kwaskowi z winna nieżrałego. Calep 730a; Posca ‒ Kwaskowi trunek z wodi a ocztu uczinow [lege: uczynion]. Calep 824b.
Wyrażenie: »słodko kwaskowy« (1): Dulcacidus [...] eiusmodi sunt quaedam ex malorum Punicorum genere ‒ Słotkokwaskowi. Calep [344]a.

Cf KWASKOWATY

AK