[zaloguj się]

KWAŚNIUSIEŃKI (1) ai

Fleksja

N sg m kwaśniusi(e)ńki.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odkwaśny"; nieco kwaśny: Subacidulus ‒ Kwaſniuſienki. Calep 1014b.

Cf PRZYKWASKOWY, PRZYKWAŚNY

AK