[zaloguj się]

KWAŚNOŚĆ (14) sb f

a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -ość).

Fleksja
sg
N kwaśność
G kwaśnośći
D kwaśności
A kwaśność
I kwaśnością

sg N kwaśność (2).G kwaśnośći (5).D kwaśności (1).A kwaśność (1).I kwaśnością (5).

stp brak, Cn s.v. kwas, Linde XVII w.

Właściwość objawiająca się smakiem charakterystycznym dla niedojrzalych owoców, octu itp., kwaśny smak; acor Cn (14): A też ſie vcżynki they moczy domyſlem ćieleſnym oznaymuią. Iáko ſwą wodnoſcią/ kwaſnoſcią/ cirpnoſcią oſkominnoſcią/ zmarzſzcżaniem. FalZioł [*8]; Zorawiny leſne maią mocz zaciſkaiączą dla ſwoiey kwaſnoſci. FalZioł I 85d; cirpnoſc/ kwaſnoſc/ ſlonoſc/ gorzkoſc/ przi zielſku na dnie zoſtanie/ abowiem ty ſmaki przy cżęſci ziemney zoſthawaią FalZioł II 2d, I 120c, III 22a, 23b, V 19b, 39v; GlabGad 13; wino [...] chocia ieſt ſłodkie wſzakoż bliſkie ku kwaſnoſci, á tak richley ſie ſtawa ocztem gdi nie wiele ma ſtopniow do kwaſnoſci. GlabGad K6.
Zwrot: »kwaśnością wonieć« = mieć charakterystyczny zapach z powodu zachodzącej w procesach trawiennych fermentacji (1): miey na to też bacżnoſć, iaką rzecż albo wilkoſć [dziecię] zrzucza. Ieſtli kwaſnoſcią wonia ona niecżyſtoſć wywroczona. FalZioł V 42v.
a. Potrawa kwaśna (1): káżdy ye z dobrym ſmákiem/ y onę kwáſność rzecż tanią/ przy drogich lubi. GórnDworz F.
b. Wymioty kwaśne (1): Z kąd pochodzi kwaſna zgaga to ieſt kwaſne wyrzyganie. [...] Cżemu takowa kwaſnoſć więcey ſie przydawa po ſpaniu richłym niżli w cżuynoſci. GlabGad K6.

Synonim: b. zgaga.

Cf NIEKWAŚNOŚĆ

AK