[zaloguj się]
NIEKWAŚNOŚĆ  stp; Cn brak, Linde XVII w. s.v. kwaśność.

Cf KWAŚNOŚĆ