[zaloguj się]

KWIATKOWY (2) ai

a pochylone, o jasne.

Fleksja
sg
mNkwiåtkowy
pl
N subst kwiåtkow(e

sg m N kwiåtkowy (1).pl N subst kwiåtkow(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odkwiatek” ‘roślina ozdobna, kwitnąca; floreus, floridus Mącz, Cn (2): Coronae floreae et roseae, Kwiatkowe/ rożáne wieńce. Mącz 66a, 131a.

Cf KWIATECZNY, KWIECIASTY, KWIETNY

AK