[zaloguj się]

KWIECIASTY (1) ai

Fleksja

N sg m kwi(e)ciasty.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkwiat” ‘roślina ozdobna, kwitnąca: Floreus – Kwiecziasty. Calep 424b.

Cf KWIATECZNY, KWIATKOWY, KWIECISTY, KWIETNY

AK