[zaloguj się]

KWICZĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg m kwiczący.

stp, Cn, Linde brak.

Wydający ostry, przenikliwy głos podobny do kwiku świni: Querulus [...] Głośny/ Kwiczący álbo Skrzipiący yákoby wóz. Mącz 340b.

Synonim: skrzypiący.

Cf KWICZEĆ

JB