[zaloguj się]

[KWIEKAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 pl subst praet kwiekały się.

stp, Cn brak.

Pękać, rozszczepiać się: O Malogránatach álbo pomágranach. Ieſliby się też iego iábłká [drzewa małogranatu] ſzcżepáły/ ábo iáko mowią kwiekáły tedy kámień pod pośrzodek korzeniá podłożyć Cresc 1571 425 (Linde).

Synonimy: pukać się, szczepać się.

Cf KWIEKANIE SIĘ]

AKtt