[zaloguj się]

KWIERNOPORUCZNIK (2) sb m

e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
N kwiernoporucznik
D kwiernoporucznikowi

sg N kwiernoporucznik (1).D kwiernoporucznikowi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

praw. Pośrednik, rozjemca; sequester Mącz (2): Sequester, Ten któremu kwierney ręce polecáyą rzecz/ o którą ſię dwá ſpráwuyą áż do roſpráwy/ kwiernoręcznik/ kwiernoporucznik może być zwan. Mącz 384c, 384c.

Cf KWIERNORĘCZNIK

JB