[zaloguj się]

KWIERNORĘCZNIK (2) sb m

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
N kwiernoręcznik
D kwiernoręcznikowi

sg N kwiernoręcznik (1).D kwiernoręcznikowi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

praw. Pośrednik, rozjemca; sequester Mącz (2) : K wierney ręce dawam kwiernoręcznikowi. Mącz 384c, 384c.

Cf KWIERNOPORUCZNIK

JB