[zaloguj się]

RACHOWANIE (15) sb n

Oba a oraz o jasne, e pochylone.

Fleksja
sg
N rachowanié
G rachowaniå

sg N rachowanié (9); -é (3), -(e) (6).G rachowaniå (6).

Sł stp notuje, Cn s.v. rachunek, Linde XVII w. s.v. rachować.

1. Obliczanie, liczenie; computatio BartBydg, Mącz, Calep, Cn; computus (compotus) Mymer1, BartBydg, Cn; numeratio, supputatio BartBydg; calculus Cn (11): Mymer1 12; Supputatio, computatio, numeratio, rachovanye BartBydg 154, 32b; Goski A4; [matematyka] Náuká ktora ſię około wymierzania/ albo rozmierzániá ziemie/ około/ Spiewania/ Rachowania/ y Biegow niebieskich obiera. KwiatKsiąż K3 marg; Numeralis scientia, Rechmiſtrztwo/ náuká ráchowánia. Mącz 253b, 333a; Calep 2b, 3a, 230a [2 r.].
2. Branie pod uwagę, uwzględnianie, rozważanie, rozpatrywanie; computatio Mącz, Cn; ratio Calep, Cn; rationatio Mącz (4): Syllogismus, latine racionatio, computatio, Rządny á rozumny wywód/ nie ktorey rzeczy/ álbo ráchowánie/ dowód á rozbieránie rzeczy z ktorego ſie nieco kończy y zámyka. Mącz 436b, 347c; Ratiuncula – Małi rozumek. Małe rachowanię. Calep 895b, 895b.

Synonimy: 1. liczenie, obliczanie.

Cf RACHOWAĆ

JR