[zaloguj się]

KWITNIEĆ (4) vb impf

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
3 kwitnieje kwitnieją

praes 3 sg kwitnieje (2).3 pl kwitnieją (2).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVII w. s.v. kwitnąć.

Okrywać się kwiatami, rozwijać się bujnie (o roślinach) (4): Kwiećie ſię roſkwitawa/ págorki ſię łśnienią/ źieleni fię trawá/ a drzewá kwitnieią ArtKanc F4v.
Przen: Pomyślnie się rozwijać, być w pełnym rozwoju, słynąć (3): látho czterdźieſne y dźiewiąte/ [...] czyni człowieká doſkonáłego wieku: ponieważ ná ten czás y moc w ſobie ieſzcze dobrą czuie/ y rozum mu práwie kwitnieie LeovPrzep Iv.

kwitnieć czym (1): [miasto Padwa] rozmáithych wybornych nauk czwicżenim kwitnieie/ y wſzyſtkich rzecży okwitośćią ktore służą ku pożytkowi ludzkiemu opływa KwiatKsiąż A3.

Szereg: »kwitnieć albo źrzenieć« (1): Cżłowyek ſam dothąd roſcye áż vroſcye y wyęcey yuż rosć nye będzye/ inſſe rodzáye theż wteyże myerze ſą gdy kwitną álbo źrzenyeyą/ dotąd kwitnyeyą álbo źrzenyeyą/ áż ſie vftawáyą. GliczKsiąż O2v.

Formacje współrdzenne cf KWITNĄĆ.

Cf KWITNIĄCY, KWITNIENIE

WG