[zaloguj się]

KWITOWAN (1) part praet pass impf a. pf

Fleksja

N sg m kwitow(a)n.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: kwitowany s.v. kwitować.

Ten, który otrzymuje dokument potwierdzający odbiór pieniędzy lub rzeczy: yeſlyze yeſth czo przi stharoſczye yego Kro. mczi Camyenyeczkyem tho wida panv Voyewodzye gdi bendzye od nyego kwythowan. LibLeg 11/183.

Cf KWITOWAĆ

JB