[zaloguj się]

KWOKAĆ (3) vb impf

Teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 kwokåm
conditionalis
sg
3 f by kwokała

praes 1 sg kwokåm (1).con 3 sg f by kwokała (1).part praes act kwokając (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Wydawać głoso kurze wodzącej kurczęta; glocire Calep, Cn; gluctire, glucidere Cn (3): Glocio ‒ Kwokąm. Calep 458a.
Zwrot: »by kokosz kwokać« (1): POlak przyſzedł do Niemcá/ by Kokoſz kwokáiąc/ A iż vmie iáycá nieść/ pewnie powiedáiąc. RejFig Dd6.
Przen: Doglądać kogo, troszczyć się o kogo [komu] (1): Iuż dwie ſłużbiſthe á trzecia coby im kwokáłá/ á trzy bramy áby były na káżdey. RejZwierc 31.

Formacja wspołrdzenna: zakwokać.

Cf KOKAĆ, KWOKANIE

JB