[zaloguj się]
KWOKANIE  Cn; Linde XVIII w. s.v. kwokać.

Cf KWOKAĆ