[zaloguj się]

KWOTYZACYJA (5) sb f

kwotyzacyja (4), kotyzacyja (1); kwotyzacyja SarnStat (4); kotyzacyja ModrzBaz (1).

-z- (3), -s- (2); -tia (4), -cya (1).

o oraz pierwsze a jasne, końcowe a pochylone.

Fleksja
sg pl
N kwotyzacyjå
A kwotyzacyją
I kwotyzacyjami

sg N kwotyzacyjå (2).A kwotyzacyją (2).pl I kwotyzacyjami (1).

stp, Cn, Linde brak.

Odsyłacz do cytatu, cytat (5): Cżytayże quotizátią 1. Corin. 15. Heb. 2. kędy to właſnie o Synie Bożym wykłáda Apoſtoł. SarnUzn E4; Thy ſłowá wzięte ſą z Ezáiaſzá/ o ktorycheſcie iuż wyſzſzey ſłyſzeli/ co okázuie nie tylko quotizátia ná márgines/ ále y ſáme ſłowá. SarnUzn G4v, C6v, E.
Szereg: »przypiski i kotyzacyje« (1): z Láćińskiego ná Polſkie przetłumácżone/ y ná wielu mieyſcách trudnych Przypiſkámi y kotizácyámi po kráioch obiáśnione. ModrzBaz kt.

JB