[zaloguj się]

[RACHOWYWAĆ vb impf

Fleksja

3 pl m pers praet rachowywali.

Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. rachować.

Iter. od rachować”: Obliczać, wyliczać [co]: niechay ſtáną/ niechże ćię zbáwią co práktykuią z niebá/ ktorzy ſie więc zápátrzáli ná gwiazdy/ y ráchowywáli kxiężyce [supputabant menses]/ áby ſnich práktykowáli co ná ćię miáło przydź. Leop Is 47/13 (Linde s.v. rachować).

Formacje współrdzenne cf RACHOWAĆ.]

JR