[zaloguj się]

RACHUJĄCY (1) part praes act

Fleksja

G pl rachujących.

Sł stp, Cn, Linde brak.

W funkcji biernej: przeliczany (o stosunku wartości walut) [po ile]: Tak yako ſzyę contrakt stal myedzi braczą: yſz slachetny Pán waltyn Goſtomſky babka ma dacz bratu swemu Ianuſzyewy: za Grunt y zawyerchnocz sto slotych y 12: Rachuyączych po 30 g ZapKościer 1582/57v.

Cf RACHOWAĆ

JR