[zaloguj się]

LAKSUJĄCY (1) part praes act

Fleksja

A sg f l(a)ksującą.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. laksować.

Rozluźniający treść żołądka i jelit: [kąkol] ma mocz zagrzewaiączą y laxuiączą/ gorzkiego ſmaku. FalZioł I 61b.

Synonimy. czyściący, purgujący.

Cf LAKSOWAĆ

KN