[zaloguj się]

[LANCETTA sb f

Fleksja

I sg lancettą.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: lancet.

Nożyk chirurgiczny, używany do otwierania żył, wrzodów itp. (z niem. Lanzette):
Szereg: »lancetta albo puszczadłko«: gdyż ſtárzy medyci włóśieniém ſtróną álbo powróſkiem ie [krwawnice wysadzone] obwięzowáli/ y láncettą/ álbo puſzczadłkiem przećináli. OczkoPrzymiot 563.

Synonim: puszczadłko.]

MK