[zaloguj się]

LEBIODCZANY (3) ai

Teksty nie oznaczają pochyleń; e prawdopodobnie jasne (tak w lebiodka).

Fleksja
sg
mN fNlebiodczan(a)
Alebiodczany A
pl
I m lebiodczan(e)mi

sg m A lebiodczany (1).f N lebiodczan(a) (1).pl I m lebiodczan(e)mi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Przymiotnik odlebiodka (3):
Wyrażenia: »kwiatki lebiodczane« (1): Liſcie s kwiathkami Lebiodcżanemi/ z maioraną przetłucżone FalZioł I 93d.

»liście lebiodczane« (1): FalZioł I 93d cf »kwiatki lebiodczane«.

»lebiodczana nać« (1): Cżemu lebiodcżana nać cżyni ſłodkie wino GlabGad 14.

»proch lebiodczany« (1): Też proch Lebiodcżany s prochem Imbirowym/ [...] przyłoż FalZioł I 93d.

Cf LEBIODKOWY

KN