[zaloguj się]

LEBIODKOWY (2) ai

Tekst nie oznacza e, ó; e oraz drugie o prawdopodobnie jasne (tak w lebiodka i w -owy).

Fleksja
sg
nNlebiodkow(e)go
pl
A subst lebiodkow(e)

sg n N lebiodkow(e)go (1).pl A subst lebiodkow(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odlebiodka (2): Głowki z náśienim Izopowe álbo Lebiotkowe [...] zetrzy wproch SienLek 15v.
Wyrażenie: »nasienie lebiodkowe« (1): weźmi [...] náśienia rzeżuſzánego/ lebiodkowego/ y opichowego SienLek 40v.

Cf LEBIODCZANY

KN