[zaloguj się]

RADLNY (1) ai 

Fleksja

N sg m radlny.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odradło: Dentale, Kroy v pługá. Vomer et dentale idem, Item dentale Rádlny powós [= lemiesz]. Mącz 82a.

LWil