[zaloguj się]

2. LEKKIE (2) av

Teksty nie oznaczają é; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w lekki).

stp, Cn, Linde brak.

Z zachowaniem ostrożności (2):

W przeciwstawieniu: »prędko ... lekkie« (2): Prędko iecháć gdzie trzebá/ nie popádnie ſzkody/ Ani ieźdźiec áni koń/ nie przedzierzy wody. Lekkie ieździć ná ſtrażą/ ná haki zaſadki/ Przywieść nieprzyiacielá/ w pośrodek gromadki. BielSat L3v [idem] BielSjem 27.

Cf LEKCE, 2. LEKKI

BZ