[zaloguj się]

[LENTYSZEK sb m

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w lentyskowy i w -ek).

Fleksja
sg
N lentyszek
L lentyszki(e)m

sg N lentyszek.L lentyszki(e)m.

stp brak, Cn notuje.

bot. Pistacia lentiscus L. (Rost); pistacja kleista, pistacja lentyszek, mastykowe drzewo, drzewo z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae) rosnące w basenie Morza Śródziemnego, zastosowanie bardzo szerokie: owoce jadalne, drewno cenione jako surowiec budowlany, z naciętego pnia wypływa żywica używana do wyrobu gumy do żucia [lentiscusmastykowe drzewo Mącz 188d; mastykowe drzewolentiscus Cn]: Pod ktorym drzewem widziałeś ie [...] A on odpowiedział pod Lentyſzkiem. BibRadz Dan 13/54; Lentiſzek/ máſztikowe drzewo/ Lentiſcus/ Maſtichenbaum. m. 109. SienHerb K2#v (Cf Linde), [Cf LENTISCVS. Schinos, Scinus. Maſtyxowé drzewo. DIoſcorides lib. 1. cap. 77. piſze/ Lentiſcus drzewo ieſt/ ktore rodźi żywicę/ którą zową Máſtyx/ á zową Lentiſcus, quaſi depreſibilis et lentus, iż to drzewo ſzczépáne/ ná którą chceſz ſtronę da ſie náwieźdź: z tego czynią dentifricia we Włoſzech nadobné zákrzywioné. UrzędowHerb 354b.]

Synonim: mastyka.]

KN