[zaloguj się]

[RAJONY part praet pass impf

Fleksja

N pl subst raj(o)n(e).

Sł stp, Cn, Linde brak.

Swatany, polecany na współmałżonka [za kogo]: i tośmy też wskazali, że tych tam książąt mała majętność jest, za które miały być [królewny] rajone. ListyZygmAug 1552/218.

Cf RAIĆ]

DDJ