[zaloguj się]

[RAJOWY ai

Fleksja

G pl rajowych.

Sł stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Przymiotnik odraj” ‘miejsce przebywania Adama i Ewy:
Wyrażenie: »drzewo rajowe«: Naprzód [szatan] wolność przełożył mówiąc do Iewy/ czemuby iéy niewolno było z Iádámem mężem pożywáć owocu ze wſzytkich drzew Ráiowych BiałPos 245 (Linde).

Cf 1. RAJSKI]

DDJ