[zaloguj się]

[ŁACIZNA sb f

Fleksja

D sg łaciźnie.

stp, Cn, Linde brak.

Język łaciński; przekształcona w ustach sołtysałacina” (analogicznie dogreczyzna”): [Słowa sołtysa, który chciał nauczyć się łaciny] Dam pokój już łaciźnie, będę rolą orał. DramStp IV 500 (cytat z wyd. II 1616; wyd. I 1598).

Cf ŁACINA]

FP