[zaloguj się]

[ŁACKI ai

Fleksja

N sg f łack(a).

stp, Cn, Linde brak.

Łaciński, mający związek z językiem łacińskim:
Zestawenie: »łacka mowa«: Bo coż mię barziej boli, jak ta łacka mowa, Z ktorej ja, nędzny szołtys, nie umiem i słowa. DramStp IV 494 (cytat z wyd. II 1616; wyd. I 1598).

Cf LACKI, LATYŃSKI, 1. ŁACIŃSKI, [ŁATAŃSKI]]

FP