[zaloguj się]

ŁACNIUCHNO (19) av

a oraz o jasne.

Zawsze łac-.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII (XVIII) w. s.v. łacniuchny.

Dem. i intens. odłacno”; bez najmniejszego trudu, prędziutko; nullo negotio Mącz, Cn; ex facili, plane Mącz; facile, perfacile, expedite, facillime, nullo labore Cn (19); SZczyrowa wodka ieſt ciepła j ſucha, flegmę łaczniuchno wywodzi FalZioł II 12a; Suchą ſkáłę łácniuchno on [Pan] odmieni w wod zdroy głęboki LubPs Z6v, ff marg; Plane et perspicue expedire aliquid, Lácniuchno á yákoby oczywiście co wypráwić. Mącz 406b, 114a, 245a; RejPos 112v; A nie trzebá ná to áni piſmá/ áni przykłádow przywodzić/ kto iedno chce łácniuchno ſie temu y domá przypátrzyć może RejZwierc 18v; Bo to ieſt naſnádnieyſza drogá/ ktorą łácniuchno przyść możemy do odpuſzeżenia grzechow náſzych [ma expeditissima ad veniam peccatorum nostrorum] odpuſzcżáć winowáycom winy ich ModrzBaz 67v; LatHar +4v, +7v, 204, 259, 381.

W charakterystycznych połączeniach: łacniuchno przypatrzyć się (3), przyznać (2), sprawić (2).

Zwroty: »łacniuchno się domyślić« (1): A iáko ſie go [Boga] maſz bać/ łácniuchno ſie thego domyſlić możeſz y po tych pániech ſwiátá tego. RejPos 219.

[»łacniuchno nauczyć się«: mogłby ſie Chrześćiánin w kożdym ſtanie łácniuchno náucżyć/ cżego Pan Bog po nim żąda WujPosN 1584 360 (Linde).]

»łacniuchno obaczyć« (1): Bo iedno z drugim złożywſzy, łácniuchno co ſie z tego wyléwa, obaczy káżdy. SarnStat 667.

»łacniuchno poznać (się) (a. rozeznać)« (3): RejPos 283v, 336; ieſzcże ſzárą bárwę mamy/ Y po śierśći ſię w boiu łácniuchno poznami. CzahTr Ev.

Cf [ŁACNIUCZKO], ŁATWIUCHNO, ŁATWIUCZKO

JZ