[zaloguj się]

1. ŁACNIUCHNY (5) ai

a jasne.

Zawsze łac-.

Fleksja
sg
mNłacniuchny fNłacniuchnå
A Ałacniuchną
pl
N subst łacniuchn(e)

sg m N łacniuchny (1).f N łacniuchnå (1).A łacniuchną (1).pl N subst łacniuchn(e) (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. i intens. odłacny ”; nie sprawiający najmniejszych trudności (5): RejAp 123v; O łácniuchnaſz to ſłużbá moy miły bráćiſzku themu Pánu twemu/ iedno go miłuy iáko oycá á dobrodzyeiá ſwego RejPos 219, A4v; ſam Bog [...] Pokazał mu łácniuchną s tych fráſunkow drogę. HistLan Cv.
Przen: Taki, którego otrzymanie nie sprawia trudu, łatwy do uzyskania (1):
Wyrażenie: »łacniuchne lekarstwo« (1): O moy miły Pánie/ [...] toć to łácniuchne lekárſtwá twoie/ á nie trzebá zá morze biegáé po ony koſztowne ziołá/ ná ty nędzne á ták záráżońe y zránione ſumnienia náſze. RejPos 327v.

Cf ŁACNIUCZKI, [ŁAĆWIUCHNY]

JZ