[zaloguj się]

ŁACNOŚĆ (5) sb f

-cz- (3), -c- (2).

a oraz o prawdopodobnie jasne (tak w łacno oraz w -ość).

Fleksja
sg
N łacność
A łacność

sg N łacność (2).A łacność (3).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

Możność łatwego wykonania; facilitas Mymer1, BartBydg, Cn; facultas pariendi Cn (5): Facilitas: Leichtickeit. Lacnoſc. Mymer1 33v; BartBydg 55b.

łacność ku czemu (3): Kto by ie [kasztany] chciał przyrownować do żołędziu/ tedy w nich naydzie więtſzą łacznoſć ku ſthrawieniu/ ale pierſiam ſą niedobre FalZioł III 14c, I 123c; [Dyjogenes] koreżakiem wodę pił, vzrzał dziecię ano wodę rękoma pije y odrzucił on korcżak tak rzekąc nie wiedziałem by tak przyrodzenie łacnosć cżiniło ku piciu. BielŻyw 71.

Synonimy: lekkość, snadność, sposobność.

Cf ŁACWOŚĆ, ŁATWIOŚĆ.

JZ