[zaloguj się]

ŁAGODLIWY (4) ai

a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w łagodny itp).

Fleksja
sg
mN nNłagodliw(e)
Ałagodliwy A
pl
N subst łagodliw(e)
A subst łagodliw(e)
inne formy
pl I - łagodliwémi

sg m A łagodliwy (1).n N łagodliw(e) (1).pl N subst łagodliw(e) (1).A subst łagodliw(e) (1).[I łagodliwémi.]

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII w.

1. Łaskawy, dobrotliwy (4) : RejPs 75v; [Św. Paweł] był oſſądzon nawiećny Zjwot y vſłyſſał łagodliwy głos Bożi RejKupSekl a7v.
Wyrażenie: »łagodliwe słowo« (1): IVż ſie wzruſſyło ſerce moie ná łágodliwe ſlowá/ ktore ia zynemi vczynki ſwoiemi ofiáruię krolowi ſwemu RejPs 67v.
Szereg: »łagodliwy a barzo łaskawy« (1): Drugie [płanety] ſą łágodliwe á bárzo łáſkáwe/ Gdy przypádnie ich władza/ iuż więc káżde ſpráwy/ Idą ná wſzem łágodnye że ſie wſzytko śmieie RejWiz I28v.
2. [Ujmujący, miły:
Wyrażenie: »łagodliwe słowa«: Tego [Eneasza] teraz Phenicka Dido zátrzymywa Lágodliwémi ſłowy VergKoch 29 (Linde).]

Synonimy: 1. dobrotliwy, łaskawy; 2. miły, wdzieczny.

Cf ŁAGODNY

JZ