[zaloguj się]

ŁĄCZONY (4) part praet pass impf

Fleksja

pl N subst łączon(e).

stp, Cn, Linde brak.

Związany ze sobą; tu o małżeństwie: Wyznawamy/ że Małżeńſtwá máią być prziymowáne y łącżone ſłuſznie/ porządnie/ w boiáźni Bożey/ nie przećiwko Zakonowi Bożemu álbo Práwam ktore zábraniáią niektorych ſtopniow w małżeńſtwie WujJudConf 211v.

Cf ŁĄCZYĆ

TK